روز پنجشنبه

سئول، 22 دسامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

امکان چاپ دقیق دما (C)

بالا/پایین (%)

سئول -6/-9 20

اینچئون -6/-8 ابری 30

Suwon -5/-9 roily 30

Cheongju -4/-6 60

Daejeon -2/-6 60

Chuncheon -5/-11 20

Gangneung 00/-4 0

Jeonju -2/-4 70

Gwangju -1/-3 70

Jeju 04/04 60

Daegu 00/-4 20

بوسان 03/-1 20

(END)

پیشنهاد سایت