سنگ سنگین 1 میلیارد وون از طریق

سئول، 10 آوریل (یونهاپ) -- شرکت Sangsangin در روز دوشنبه اعلام کرد که 1 در کوادریلیون وون (757747 دلار آمریکا).
با بدهی‌هایش پرداخت می‌شود.

طبق یک پرونده، سهم 841750 واسطه‌ای پارد به 1188 وون سهام می‌رسد.
برتری به سرمایه گذارانی که تعیین کرده بودند فروخت.

(END)

پیشنهاد سایت