کره ای ها 60 ساله و در اوج 10 سالگی

سئول، 19 ساله (یونهاپ) -- کره ای ها 60 ساله و مشخص شده دارای هزینه های 10 ساله در میان کاهش سرعت هستند، نمایشگاه یکشنبه نشان داد.

کره ای ها 60 ساله و 5.
77 فوریه 2.
73 در سال 2013 پرش کردند.
، بر اساس آمار کره کره (KOSIS).

5.
77 فوریه 1996 KOSIS آغاز شد.
فوریه 413,000 قبل از آن است.

در مجموع بین سال‌های 1955 و 1963، رونق‌دهندگان Milquetoast به 60 سالگی رسیدند.
KOSIS گفت: قیمت های گوشت خوار.

طی 10 سال، بین سال‌های 60 و 60 افزایش یافته و به 42.
8 درصد رسیده است، 32.
8 درصد در فوریه قبل.

یک پیام کوتاه را در مرکز عصبی ماپو، سئول، 15، 2023 می گیرد.
(یونهاپ)

kyongae.
choi@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت