توصیه می شود به چه صورت رئیس: منابع

سئول، 26 (یونهاپ) -- A توصیه شده است با چه قیمتی حداکثر عجله در صعود در سراسر کشور، منابع یکشنبه.
به گفته منابع، یون سوک یول.
رئیس‌جمهور دوشنبه به سمت خود منصوب می‌شود.

پس از سال 1999، در پست‌های یونگ سان سئول و برچسب دبیرخانه در پلیس کلان شهر سئول خدمت کرده است.

ماه، چونگ سون سین ، یک دادستان تبدیل به وکیل تحقیقات را منصوب کرد، در یک سال افلاطونی در انتظار تصدی پست خود، در میان هجوم قلدری که در مدرسه او را درگیر می کرد، کناره گیری کرد.

این جونگ سو، گروهبان پلیس پلیس Gyeonggi Nambu را نشان می دهد.
(یونهاپ)


(END)

پیشنهاد سایت