نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 25 نوامبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) مطابق با Yonhap Infomax، آژانس مالی و بیمه Yonhap، در ساعت 11:00 صبح است.

(%) (% )

1-W 3.
25 3.
25

1-M 3.
48 3.
45

2-M 3.
73 3.
72

3-M 4.
06 4.
06< /p>

6-M 4.
65 4.
66

12-M 4.
94 5.
04

(پایان)

پیشنهاد سایت