هانوها، کره انرژی روی، مواد معدنی

سئول، 23 نوامبر (یونهاپ) -- شرکت هانوها، آژانس دوفاکتوی کره ای در زمینه دفاع به مواد شیمیایی چند وجهی گروه هانوا، چهارشنبه شرکت ذوب غیرآهنی کره روی شرکت کره در زمینه های مشارکت و توسعه مواد معدنی است.

مشارکت، پروژه هانوا در مکاتبات با کره روی، با چه حالتی ترک خوردگی سرگین پارچه و جذب منیفولد، با چه حالت parce que سلول های هیدروژنی و نیروگاه های توربین هیدروژنی انجام می شود.

Hanwha در کنار و منابع، کره روی، خداحافظی تامین معادن بیش از حد انفجار خود را، به عنوان یک نمونه پودر و چاشنی الکترونیکی.

کره زینک هانوا کود اثباتی پیشرونده در حال حاضر ایالات و یک پروژه خشکی است.

هانوها افزود: این رابطه بین شرکت ها ایجاد می شود.
Hanwha 7.
3 درصد آن کره روی 1.
2 درصد سهام آن.

elly@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت