اشاره های رئیس جمهور در مورد بازنگری در مبارزه با فساد جسورتر می شود

سئول، 26 فوریه (یونهاپ) -- ریاست جمهوری کره به این محدودیت ها اشاره کرد که این محدودیت ها مبارزه با فساد است و همچنین تلاش ها به عنوان اصلی ترین تقاضا هستند.

"سوالاتی در مورد اینکه آیا احتراق کیم یانگ ران وجود داشت یا خیر وجود داشت.
دو وون، سخنگوی ریاست جمهوری به آژانس یونهاپ گفت: «ما به طور یکسان در مورد موضوعات (مختلف) بحث نمی کنیم.
پس از تقاضا، گفت: این مسائل در کنار سیاست گذاران مورد بحث قرار می گرفت.

قانون مبارزه با فساد، در سال 2016 اجرا شد، مقامات محروم، روزنامه نگاران و مربیان از وعده های غذایی استفاده کردند.
30000 وون.

علاوه بر این، با دریافت هدایای بیش از 50،000 وون، و تبریک و عفو 100،000 وون اخراج می‌شوند.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت