روز پنجشنبه

سئول، 2 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

درجه حرارت (C) اولتیماتوم احتمال

بالا /کم (%)

سئول 02/-6 20

اینچئون 01/-6 20

سوون 02/ -6 20

Cheongju 03/-5 20

Daejeon 04/-6 20

Chuncheon 03/-10 نامشخص 20

Gangneung 06/-4 shadowy 20

Jeonju 04/-4 20

Gwangju 06/-3 20

Jeju 07/02 20

Daegu 06/-3 20

بوسان 09/-1 20

(پایان)

پیشنهاد سایت