خدمات عادی خارج شدن از ریل

سئول، 7 نوامبر (یونهاپ) -- دوشنبه دولتی کره خدمات خود را به طور یکسان عادی کرده است.
خروج قطار از ریل در سئول ابتدایی باعث تأخیر زنجیره‌ای شد.

خروج از ریل یکشنبه، موگونگوا 279 رخ داد.
به گفته شرکت کره (KORAIL) مسافرانی که در ایستگاه Yeongdeungpo بودند.

شش اتومبیل، یکی، مسیرها را طی کردند.

بیست نفر در بیمارستان‌ها مجروح شدند.
به دور، 19 نفر به خانه بازگشتند.

خدمات روز بود، KORAIL 228 برنامه را تنظیم کرد.

خدمات سه شنبه عادی شد، اضافه شد.

KORAIL با دقت باعث خروج از ریل می شود.

[email protected]
co.
kr
(END)

< p> مقالات مرتبط (سرب) سئول را از ریل خارج کرد و 30 مسافر را مجروح کرد

پیشنهاد سایت