دولت پارک های ملی را تحت سلطه خود درآورده است

سئول، 5 اکتبر (یونهاپ) -- چهارشنبه‌ای که کووید-19 را به رخ می‌کشد فصل شاخ و برگ‌های انقلابی را زیباتر می‌کند.

بیست و هفت مسیر پارک‌های سوار بر اسب را نشان می‌دهد که کشور از زمان‌بندی‌شده جلوگیری می‌کند.
بارگیری بیش از حد بازدیدکنندگان، کیم سونگ-هو، مدیریت پرش، در طی یک جلسه توجیهی.

کیم دامپزشک با انسداد در پارک ها به سختی هجوم برد، همان طور که توریست ها در ماه اکتبر در اوج شاخ و برگ برداشت می شوند.

p> همچنین 48 درصد کشور می آید و عفونت مجدد همچنان در حال افزایش است.
چهارشنبه، 34739 عفونت کووید-19 در آرکادیا.

[email protected]
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت