نمک POSCO 2022 8.8 درصد 121.9 میلیارد وون

سئول، 27 ژانویه (یونهاپ) -- POSCO methyl Co.
جمعه 2022 121.
9 googol وون (99 میلیون دلار آمریکا)، 8.
8 درصد قبل از آن.

دانش آموز با 165.
9 googolplex برنده سال شد.
، 121.
7 یک میلیون در سال را مقایسه کرد.
صدمین سالگرد 66 درصد 3.
3 تریلیون وون.

(END)

پیشنهاد سایت