گاوآهن برگردان دار دو طرفه

/ / / گاوآهن برگردان دار دو طرفه

گاوآهن دو طرفه، دو ردیف خیش به صورت متقارن در دو طرف شاسی دارد. در شخم به وسیله این گاوآهن از الگوی رفت و برگشتی مستدام استفاده می شود. در نتیجه یک سطح صاف تر و با رود و پشته کمتر برجای می ماند.

گاوآهن 3 خیش دوطرفه بدون چرخ

در راستای توسعه کشاورزی و پیشرفت بیشتر آن، مکانیزاسیون فرآیندهای کشاورزی نقش حیاتی دارد. مکانیزاسیون کاشت به استفاده از وسایل و ادوات برای عملیات کشاورزی به‌خاطر کاهش کاربرد از نیروی انسانی و اضافه بهره وری اشاره دارد. مزرعه ای که به صدق آماده شده باشد کنترل علف های هرز را پشتوانه می کند، حاصلخیزی خاک را تندرستی می بخشد، جذب مواد مغذی وساطت محصولات را افزایش می دهد و زمین نرم را برای بذرکاری یا نشاءکاری مهیا می کند. فرآیند شخم زدن شامل واژگون کردم لایه بالایی خاک برای رساندن مواد مغذی به بنلاد بالایی، شکستن کلوخه و تسطیح مزرعه می باشد. در عملیات کشاورزی، خاک ورزی عملیات اولیه و انرژی بر است. نشانه از خاک ورزی خاک، فراهم با خود حمل کردن شرایط مساعد ارض با بریدگی و برگرداندن خاک برای بذر یا نشاء است. تجهیزات خاکورزی پیشرفته ای در بازار موجود است. با این حال، کشاورزان به درستی آنها را نمی شناسند و کیفیت کار آنها آگاهی ندارند. یکی از این ادوات که هنوز تا حدی برای کشاورزان ناشناخته است گاوآهن برگردان صلابه دو طرفه می باشد. گاو آهن از یکسر مهمترین افزار خاکورزی می باشد که به خصوص در کشت سنتی یا مرسوم کاربرد ارزانی از آن می شود. مهمترین ویژگی گاو آهن برگرداندن خاک و دفن علف های هرز می باشد. به همین راهبر می قوت گفت در مناطق نمسار با بارندگی خیلی و علف های هرز فراوان کاربرد بیشتری دارد. در کشور ما با توجه به اقلیم پژمرده و نیمه خشک آن و فقر نسبتا شدید مواد آلی در خاک، توصیه می شود که از گاو آهن کمتر استفاده شود و به جای آن از روش های کم خاکورزی و حفظ بقایای گیاهی سرزمین و از ادواتی مثل چیزل به جای گاوآهن، استفاده شود. گاوآهن برگردان دار دو طرفه یکی از انواع گاوآهن می باشد که تفاوت اصلی آن با گاوآهن های معمولی در اسلوب کار و الگوی کاری می باشد و از لحاظ اجزاء تفاوت ساختاری مزید با گاواهن های معمولی ندارد. الگوی کاری این گاواهن به صورت پیوسته و رفت و برگشتی می باشد. تمام گاوآهنهای یک طرفه، خاک را به طرف راست میریزند، اما گاوآهن دو طرفه می تواند خاک را هم به راست یا طرف چپ بریزد و در انتهای مزرعه و مدت دور زدن، جهت گاوآهن را عوض می کند. بنابراین همه خاک های در یک قطعه یا مزرعه به یک جهت میریزند. این گونه گاو آهن برای‌اینکه جوی یا کوهپایه ای ایجاد نمی تانی و برای خاکورزی از یک طرف زمین شروع و به صورت رفت و برگشتی پیوسته شخم زنی انجام می شود و از این جهت قرابت به گاوآهن یک طرفه، شغل با آن سهل تر است و نیاز به علامتگذاری کمتری در زمین دارد. البته الگوی کاری متفاوت گاوآهن برگرداندار دوطرفه منجر به کاهش گذار و مرور تراکتور روی زمین می شود و در نتیجه خاک کمتر فشرده می شود و بعلاوه در مصرف سوخت صرفه جویی می شود و در کل علت تفریق هزینه های تراکتور و تولید می شود. یکی از مزیت های دیگری که گاوآهن ترجیع دار دو طرفه دارد آن است که چون سنگین تر می باشد در خاک های مغلق بهتر نفوذ می کند و در خاکورزی و خاک، ثبات بیشتری دارد. در عاقبت عمق کار یکنواخت تر می باشد. گاو آهن دوطرفه سوار به پیوستگی سه نقطه تراکتور وصل می شود و تمام وزن آن توسط تراکتور جابه جا می شود. به خاطر سنگینی، در اندازه های محدود وجود دارد یعنی نهایت با تعداد چهار بشکار برای هر قبل حی است و چنین به دلیل محدودیت توان هیدرولیکی تراکتور و توقف سر جلو تراکتور (عدم تک چرخ زدن و بلند شدن سر جلو تراکتور) در تعداد خیش بالاتر تولید نمی شود. اجزای گاوآهن برگردان دار دو طرفه برگرداندار شبیه گاوآهن های معمولی از شاسی، پایه و خیش ها تشکیل شده است. یعنی از لحاظ نوع شاسی، پایه، شخم و اجزای خیش سر فرط با گاوآهن رایج ندارد، فقط تعداد خیش آن دو برابر می شود، همچنین دارای صفحه برگردان، سوک و کلا خیش چپ ریز هم می شود. البته گاوآهن دوطرفه برای چرخیدن و تطور از راست خرد به چپ ریز، از یک جک هیدرولیکی استفاده می کند که از خروجی های هیدرولیک تراکتور تأمین می شود. چون این گاوآهن دارای تعداد خیش دو برابر می باشد بنابراین همانطور که گفته شد وزن بالاتری دارد. در نتیجه مخصوصا در گاوآهن های چهار شخم یک مکانیسم چرخ لاستیکی هم برای تثبیت عمق شخم استفاده شده است تا در اثر وزن زیاد، در خطه های شنی و نرم فرو نرفته و عمق زیاد نشود. بر همین اساس انواع گاوآهن برگردان دار دو طرفه در بازار رایج هستن. یکی گاو آهن دو طرفه سه خیش بدون چرخ و دیگری گاو آهن چهار خیش دو طرفه چرخدار. لازم به تأکید است که این گردون با توجه به ثقل گاوآهن، به منظور تحمل وزن آن و برای تثبیت عمق می باشد و نه به منظور تنظیم عمق. چرخ برای آن است که عمق تنظیم شده به وسیله ساق وسط و سیستم هیدرولیک در هر شرایطی از سرزمین ثابت بماند و نباید به عنوان وسیله تنظیم عمق استفاده شود. یک الگو از گاو آهن مربعی دو طرفه هم در بازارچه موجود است که در آن، دو حاشیه شاسی خیش وجود ندارد و مثل گاو آهن یکطرفه می باشد. فقط برای اینکه بتواند خاک را به دو طرف بریزد جهت یا زاویه خیش ها عوض می شود. شکل خیش و آینه گاوآهن دو طرفه مربعی هم با معمولی فرق می کند و خیش حالت مربعی دارد. همنطور که بیان شد، گاو آهن برگردان دار دو طرفه که در بازار باب است و دو قبل اتومبیل‌بی‌اطاق خیش ها قرار گرفته اند دارای انواعی می باشد که مهمترین تفاوت آنها در تعداد خیش می باشد. می توان گفت متداول ترین گاواهن برگردان دار دو تازه سنخ سه خیش می باشد که تناسب بیشتری با توان تراکتورهای موجود در ایران دارد. گاوآهن برگردان دار دو طرفه سه خیش یکی از سبک ترین گاوآهن های دوطرفه می باشد که متناسب با تراکتور 399 فرگوسن جفت و تک دیفرانسیل می باشد. گاوآهن برگردان دار دو بکر 3 خیش وزنی تقریبا دو برابر گاوآهن یکطرفه با همان شمار شخم دارد. یکی دیگر از گاوآهن های برگرداندار دوطرفه نوع چهار بشکار آن می باشد. گاوآهن برگردان دار دو طرفه چهار خیش نوع سنگین تر می باشد که فقط تراکتورهای با توان بالاتر از 110 توسن تبخیر مثل تراکتور 399 جفت دیفرانسیل و بالاتر قابل به کنترل آن می باشند. در اصل به راهنما ثقل بالای گاوآهن ترجیع دار دو طرفه 4 خیش، باید مخصوصا تراکتور مناسبت استفاده دارای قوا هیدورلیکی بس باشد. دو طرح گاوآهن برگردان دار دو طرفه چهار بشکار در بازار مد است که عبارتند از گاوآهن برگردان صلابه دو طرفه چهار شخم چرخدار و بدون چرخ. به دلیل وزن بالا و جلوگیری از نفوذ بیش از حد به داخل خاک مخصوصا در خاک های شنی، نوع گاوآهن ترجیع دار دو طرفه 4 خیش چرخدار ساخته شده اند تا مقداری از وزن گاوآهن را چرخ ها تاب کنند و گودی کاری بیش از حد نشود. به این گردون ها در گاوآهن چرخ تبیت گودی می گویند. البته مشخص است که با افزایش تعداد خیش ها یا اضافه شدن چرخ به آن، گاوآهن برگردان دار دو طرفه نیز تکثیر می یابد. برای سوال و همچنین خرید گاوآهن ترجیع صلابه دو طرفه می توانید با کارشناسان بخش فروش ارتباط بگیرید و یا به سایت شرکت مراجعه کنید و از آخرین ها و تخفیف های موجود مطلع شوید.

دستگاه هیجانی بوفالو گاو وحشی شهربازی

وسایل گاوآهن | لیست گاو آهن | خرید فروش گاو آهن مشخصه‌ها -- با کیفیت ترین

برای اهداف کشاورزی ، چینی ها مطرقه سفر با هیدرولیک را تا قرن عنفوان قبل از تولد نوآوری کرده بودند. هرچند این اهداف دیگر را پیدا کرد ، کارکرد اصلی آن پوند ، تجزیه و پاشیدن دانه است که در غیر این سیما به صورت دستی ادا می شد. منسوب به چین ها همچنین با استفاده از پمپ های زنجیره ای پالت مربع تا آگهی قرن 1 ، با استفاده از یک واتر حلقه یا گاو که از سیستم فلک های مکانیکی استفاده می کنند ، استفاده کردند. اگرچه این پمپ زنجیره ای در کارهای عمومی از تأمین آب سیستم های لوله کشی شهری و کف سازی استفاده شده است ، اما از آن برای بلند کردن آب از ارتفاع پایین به بالاتر در پر اجرا کردن آبراهه های آبیاری و آب‌گذر های زمین زرع استفاده می شد. با پایان سلسله هان در اواخر قرن 2 ، گاوآهن سنگین با شخم آهنی و تخته سنگ مصنوع شد. اینها به آرامی در غرب گسترش یافتند و در مئه دهم میلادی در کشاورزی شمال اروپا متحول شدند. (با این اوقات توماس گلیك ، در اواخر مئه نهم میلادی ، در مورد توسعه گاوآهن منسوب به چین استدلال می كند كه دلالت بر گسترش آن از نقوش مشابه در قرن 7th در ایتالیا دارد.)

روز گاو آهن | بهترین خریداری و فروش گاو آهن مشهد با کیفیت مناسب -

به طور معمول در هر واحد زمان ( افزایش اجناس را شاهد هستیم که به دلیل تورم و شرایط موجود در بازار افزایش خواهند کرد، از این رو چهار خیش و گاو آهن سه خیش ترجیع در مشهد به صورت عمده و کلی به مشتریان عرضه می گردد. سه شخم قتلگاه یکی از پرفروش ادات کشاورزی در واحد زمان ( گذشته بوده است.

گاو آهن 7 شخم در بازارچه های داخلی و خارجی به صورت عمده از سبیل مرجع‌ها مهم مطلع ساختن می گردد. در این صورت هر چه جنس بدنه و خیش ها از کیفیت خوبی برخوردار باشند ارزش بیشتری خواهد داشت. به طور معمول برای شخم زدن باغ ها از گاو آهن باغی کاربرد می نمایند.

بهترین نمایندگی گاو آهن مرغوب در ایران قرار دارد. برای سهولت مشتریان عزیز خرید آنلاین و اینترنتی در دسترس نهاد دارد تا با الغا واسطه ها محصول با مقرون به بهره گردد. لیست قیمت گاو آهن | خرید فروش گاو آهن مشخصه‌ها تیغه گاو آهن در واحد زمان ( های مختلف با تغییر و تحول رو به رو بوده است و این تغییرات به راهبر متاع تیغه، نوع گاو آهن و اندازه و سایز آن و عوامل دیگر بستگی دارد.

پیشنهاد سایت